سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهار فیروزآبادی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
سیدمحمدرضا موسوی حکمتی – دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدعباس حسینی – دانشجوی دکتری، دانشکده عمران ، دانشگاه شریف

چکیده:

در این مقاله تاثیر پارامترهای مختلف در مشخصه های جریان حاوی ذرات سه بعدی و مغشوش به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است . یکی از مهمترین آن ها پروفیل سرعت است که ساختار هیدرودینامیکی جریان را نشان می دهد و در این مقاله توسط دستگاه (Acoustic Doppler Velocimeter) ADV اندازه گیری شده است . ذرات استفاده شده کائولن و دارای D50 حدود ۱۱ میکرون است . بررسی پروفیلهای سرعت در جریان حاوی ذرات نشان می دهد که به دلیل وجود نیروهای اینرسی در ابتدای کانال، مقدار ماکزیمم و متوسط سرعت در جهت جریان همیشه در ابتدای کانال از انتهای آن بزرگتر است . هر چه به انتهای کانال نزدیک شویم موقعیت سرعت ماکزیمم به سمت بالاتر از سطح بستر شیفت پیدا می کند . با افزایش دبی به مقدار سرعت ماکزیمم و متوسط افزوده می شود و با افزایش غلظت به جز در منطقه ورودی در بقیه نقاط مقدار ماکزیمم و متوسط سرعت در جهت جریان افزایش می یابد . بررسی نتایج همچنین نشان می دهد که معمولا " از نیمه کانال به بعد جریان به حالت تثبیت شده می رسد و درون آمیختگی به حد اقل خود می رسد