سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید بهروزی نیا – مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر – سازمان انرژی اتمی ایران
رسول صدیقی – مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر – سازمان انرژی اتمی ایران
پرویز پروین – مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر – سازمان انرژی اتمی ایران
شهریار ابوالحسنی – مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر – سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده ازسیستم نوسانگر – تقویت کننده لیزر بخار مس ضمن اندازه گیری توان های خروجی لیزر های نوسان گر و تقویت کننده بطور جداگانه برای دو گذار سبز و زرد در دماهای مختلف عمل لیزر نشان داده شده است که برای هر دو حالت نوسان گر و تقویت کننده دمای بهینه یکسانی وجود داشته و درنهایت بصورت تجربی نشان داده شده است که توان کل خروجی لیزر به سطح مقطع گسیل القایی بستگی ندارد