سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمانی نظر – دانشگاه اصفهان ، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
ولی شفیعیون – دانشگاه صنعت نفت
مسعود کنعانی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

کریستالیزاسیون و رسوب ترکیبات واکسی منجر به بروز مشکلات زیادی در مراحل تولید ، انتقال ، ذخیره سازی و انجام فرآیندهای مختلف مربوط به نفت خام و یا مشتقات آن می شود . در این پژوهش اثر چند نمونه از بازدارنده های تجاری و غیر تجاری بر کنترل رسوب ترکیبات واکسی در مخلوط های نفتی واکس دار شده از چاه های منصوری و بنگستان ، با اندازه گیری دما ریزش و دمای ابری شدن ارزیابی می شود . مکانیسم بازدارندگی این ترکیبات و میزان تاثیر گذاری آنها بر این نمونه های نفتی مشخص شده است .