سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ریشهری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه کشتی، دانشگاه صنعتی شریف
احمد فخرایی – کارشناس ارشد سازه کشتی ، دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در شناورهای تندرو هنگامیکه سرعت شناور کاهش می یابد پاشنه شناور پایین می آید و زمانیکه وزن شناور به هر علتی از قبیل مسافران و یا ماشین آلات افزایش یابد ویا توزیع آنها نامتقارن شود کنترل و هدایت شناور مشکلتر می شود، لذا در این شرایط وضوح دید موقعیت رو به جلو محدود می شود و کف شناور دچار ضربات متوالی برخورد با آب میگردد. همچنین زاویه مربوط به پروانه به جهت داشتن ترین نامناسب زیاد شده و مصرف سوخت افزایش می یابد. در بعضی شرایط نیز ممکن است شناور دچار غلتش عرضی نامناسب به سمت چپ و یا راست گردد. در اینگونه شرایط تریم تب مفید خواهد بود و با اسفتاده از آن می توان توزیع نامتقارن وزن، سرعت شناور و همچنین امنیت حرکت شناور و در کل عملکرد شناور را بهبود داد. دراین مقاله سعی شده است که اساس کار تریم تب تشریح و تاثیر نمونه هایی از آن بر روی شناور تندرو کاتاماران ارزیابی گردد. در آزمایشهای مورد نظر چند نمونه تریم تب بر روی مدل شناور نصب و از نقطه نظر مقاومت و همچنین زاویه تریم شناور مورد بررسی قرار گرفته است.