سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا رازفر – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا رجب پور – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید دانشگاه صنعتی شریف
علی فتی – مربی، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی صنایع، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

ماشینکاری فولادها به طور ذاتی دمای بالایی را تولید میکند، که این دما علاوه بر کاهش عمر ابزار، باعث پایین آمدن کیفیت قطعه تولیدی میشود. در این مقاله ماشینکاری در شرایط خشک توسط ابزار H.S.S بر روی فولاد (ST 37 ) انجام و برای بدست آوردن دمای منطقه تماس ابزار- براده از روش ترموکوپل جایگذاری شده در ابزار RTD استفاده شد. با ثابت نگاه داشتن هندسه ابزار و تغییر در پارامترهای ماشینکاری، مقادیر حرارت ایجاد شده در ابزار با تغییرات سه پارامترسرعت برش، نرخ پیشروی و عمق برش در شرایطی که فولاد ساده کربنی ماشینکاری میشد، مورد مطالعه قرار گرفت و دررایانه ثبت گردید و نمودار دمای ابزار با تغییرات هر یک از پارامترهای ماشینکاری به دست آمد. به کمک نتایج تجربی حاصل از ترموکوپل RTD و با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره، فرمول تخمین دمای سطح ابزار بدست آمد که نشانمیدهد اثر افزایش سرعت برشی، پیشروی، عمق برش و اثر دو طرفه سرعت برشی و پیشروی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر دمای سطح ابزار دارند.