سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محمد رضا خلیلی – دانشیار
روح اله امینی – کارشناس مهندسی مکانیک
محمود خدایاری –

چکیده:

با اعمال شوک حرارتی به وسیله برخورد جت هوای داغ بر روی صفحه شیشه ای میتوان تنش های حرارتی به وجود آورد که باعث ایجاد و رشد پایدار ترک به دنبال جت میشود. این روش غیر سنتی هوا برش برای مواد شیشه ای روشی بسیار مناسب است و میتوان اشکال مختلف را بدون استفاده از ابزار و تماس با قطعه کار به وسیله حرکت جت هوا بر روی صفحه شیشه ای ایجاد نموده و برش داد. در مقاله حاضر بر این اساس با ایجاد شوک حرارتی وابسته به زمان در نوک پیش ترک ایجاد شده به وسیله منبع حرارت موضعی ، عوامل موثر برش مانند سرعت برش درجه حرارت برش قطر سوراخ نازل فاصله نازل تا سطح قطعه کار، کیفیت سطح برش و بستر زیر قطعه کار مورد بررسی قرار گرفته است، جهت انجام این تحقیق دستگاه برش شیشه بر پایه شوک حرارتی ساخته شد و عوامل موثر در برش مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت انجام برش می بایست فاصله بین نوک و نازل وجود داشته باشد. هرچه این فاصله کمتر شود شرایط برش بهتر خواهد شد. فاصله نوک ترک تا زیر سوراخ نازل برش چنانچه به مقدار بحرانی حداقل یعنی برابر با ضخامت شیشه برسد ، رشد ترک کاملا محقق ، پایدار میشود و در نتیجه عوامل موثر برش بر اساس این فاصله بهینه گردیده اند. حداقل درجه حرارت برش و فاصله نوک ترک تا نازل برش، با افزایش سرعت برش افزایش می یابند. قرار دادن آب به عنوان بستر زیر قطعه کار باعث برش راحت تر و سریع تر و دقیق تر میشود.