سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن کلانتری – کارشناس ارشد ساخت و تولید
سیدجمال حسینی پور – استادیار مهندسی مواد
سلمان نوروزی – استادیار مهندسی مواد
عبدالحمید گرجی – دانشجوی دکتری، ساخت و تولید

چکیده:

پرسکاری در کانالهای هم مقطع زاویه دار یا ( Equal Channel Angular Pressing -ECAP) یکی از روشهای پالایش و ریز دانه نمودن مواد فلزی می باشد. در این تحقیق، عملیات ECAPبر روی نمونه هایی از آلیاژ آلومینیم ۶۰۶۳، در ۱ تا ۴ پاس در دمای اتاق اعمال شده است .همچنین عملیات حرارتی پیر سازی بعنوان فرایند بین پاسی و تاثیر آن بر نمونه های ECAP شده بررسی گردید. آزمایش سختیبرروی نمونه ها جهت بررسی تغییرات خواص حاصل از فرایند انجام شده و مقادیر توزیع سختی و تصاویر متالوگرافی از ریز ساختار فاز ثانویه نشان داد که خواص مکانیکی در نتیجه ترکیب ECAPو عملیات حرارتی پیر سازی به نحو چشمگیری بهبود یافت.