سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل اسماعیل زاده – دانشیار دانشگاه تبریز گروه مهندسی مکانیک
محمد زهساز – استادیار دانشگاه تبریز گروه مهندسی مکانیک
امیرحسین دائی سرخابی – عضوهیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى تبریز

چکیده:

از سازه هایی که امروز با توجه به کاربرد بسیار وسیع، از نظر ارتعاشات مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند، باله ها و پره ها و در حالت کلی اجسام آیرودینامیک می باشند . باله ها و پره ها در ساختمان توربوماشین ها و اکثر وسایل نقلیه در حالتها و انواع مختلف عمدتاً به منظور تأمین نیروی مناسب بکار گرفته می شوند . عملکرد این سازه ها با توجه به این مورد که اغلب در مجاور شاره ها بوده و تحت تأثیر نیروهای مختلف شاره قرار دارند، از نظر دینامیک شاره ها در بررسی ارتعاشات حائز اهمیت می باشند . این نوع ارتعاشات که تحت اثرات شاره در سازه بوجود می آید، ارتعاشات القائی نامیده می شود . در این تحقیق علاوه بر مطالعه ارتعاشات القائی، سعی شده مدل بالة NACA0015 به صورت تجربی تحت اثرات شاره از نظر ارتعاشی مورد بررسی قرار گرفته و جزئیات ارتعاشی از جمله فرکانسها و دامنه های القائی سازه از طرف شاره و همچنین فرکانس پرتاب گردابه ها در موقعیت ٌهای مختلف باله مشخص گردد .