سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا تقوی زنوز – دانشگاه علم و صنعت ایران- استادیار
محمود سالاری – دانشجوی دکترا
مهدی کاظمی – کارشناس ارشد
طاهر صادق پور – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

شدت توربولانسی جریان آزاد و گ رادیان فشار، دو عامل مهم و موثر بر موقعیت شروع و طول ناحیه گذار در لایه مرزی می باشن د. در این مقاله پروفیل های سرعت متوسط و مولفه نوسانی لایه مرزی در حال گذار روی صفحه تخت، که تحت شرایط گرادیان فشار متغیر از مطلوب بهمعکوس(مشابه گرادیان فشار ایجاد شده روی پره توربین های گازی) قرار دارد، اندازه گیری شده است. این اندازه گیری ها به کمک سنسور جریان سنج سیم داغ (Hot Wire Anemometer)وداخل یک تونل باد مکشی انجام گرفته است. اندازه گیری ها برای شدت توربولانسی جریان آزاد Tu=2.9% و سرعت جریان آزاد ورودی ۱۰٫۳m/s انجام گردیده است. جهت اطمینان از صحت روش انجام آزمایش و تنظیمات سخت افزاری سیستم داده برداری، ابتدا پروفیل های سرعت جریان در شرایط گرادیان فشار صفر اندازه گیری شده و سپس داده های فوق در ناحیه لایه ای با پروفیل بلازیوس و در ناحیه درهم جریان و با قانون دیواره مقای سه گردید. اندازه گیری های انجام شده به وضوح رفتار تدریجی لایه مرزی در حال گذار از حالت لایه ای به درهم را نشان می ده د. مقایسه داده های اندازه گیری شده تحت گرادیان فشار متغیر با شرایط گرادیان فشار صفر و کاملا مطلوب نشان می دهد که در شرایط گرادیان فشار متغیر، گرادیان مطلوب ابتدای صفحه باعث تاخیر در شروع ناحیه گذار و گرادیان معکوس انتهایی باعث کاهش طول فرایند گذار و تسریع مراحل فرایند گذار می شود.