سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمال زمانی – استاد یار کروه مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
ابوالفضل درویزه – استاد گروه مکانیک، دانشگاه گیلان
مجید سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه گیلان.
امیر رفاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ساخت وتولید، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ا

چکیده:

سازه های جدار نازک به عنوان سازه هایی که دارای استحکام به وزن بسیار بالا و قابلیت جذب انرژی فوق العاده میباشد، دارای کاربردهای وسیع بوده و از قیمت فوق العاده ای برخوردار میباشند . در این مقاله ، به بررسی تجربی رفتار سلولهای جدار نازک تحت نازک بارگزاری عرضی و مقایسه نتایج آن با فرمولهای تحلیلی سایر محققین پرداخته و میزان اختلاف نتایج تحلیلی و عددی مشخص گردیده است . نتایج حاصل حکایت از همخوانی قابل قبول فرمول Reddy and Reid با نتایج تجربی دارد