سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین مجلس آرا – آزمایشگاه فوتونیک، دانشگاه تربیت معلم
ریحانه بهرامیان – بخش فیزیک، گروه علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا ابوالحسنی – بخش فیزیک، گروه علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس
سید روح الله حسینی – گروه فیزیک، دانشگاه اراک

چکیده:

در این مقاله ویژگی اپتیکی غیرخطی بلور تک محور تیتانات باریم مورد بررسی قرار گرفته است. براثر آمیختگی چار موج ( DFWM) ( Degenerate Four-wave Mixing) و بدون استفاده از هیچ باریکه دمش و آینه خارجی، مزدوج فاز خود- دمش تولید میشود. در این کار از لیزر پیوسته Nd:Yag با طول موج ۵۳۲ نانومتر برای تولید باریکه استفاده شده است. در این مقاله تمرکز برروی تاثیر زاویه و شدت با طول موج ۵۳۲ نانومتر برای تولید باریکه استفاده شده است. در این مقاله تمرکز برروی تاثیر زاویه و شدت باریکه ی فرودی بر بازتابندگی میباشد. بیشینه بازتابندگی به دست آمده ۵۵/۱۸ درصد برای برش نرمال (صفر درجه) در هوا می باشد.