سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر مرشدیان – دانشکده فیزیک دانشگاه ایالتی مسکو ، روسیه – پژوهشکده پلاسما و گداخت هس
آندره ساویلو – مرکز بین المللی لیزر، اُپتیک غیرخطی و فرآیندهای موجی، مسکو، روسیه
داریا یوروپینا – مرکز بین المللی لیزر، اُپتیک غیرخطی و فرآیندهای موجی، مسکو، روسیه
رامان ولکو – مرکز بین المللی لیزر، اُپتیک غیرخطی و فرآیندهای موجی، مسکو، روسیه

چکیده:

در این آزمایش پلاسمای داغ و چگال در سطح مذاب فلز ایندبم و گالیم در میدان لیزری فمتوثانیه با شدتی در مرتبه (در متن اصلی موجود می باشد) تولید شده است. سپس تأثیر قطبش و کنتراست تپ لیزر، روی میزان تابش پرتو ایکس، سازوکار جذب انرژی توسط الکترونهای داغ و تولید یونهای پرانرژی مطالعه شده است. نتایج حاصل شده حاکی از آن است که انرژی الکترونها به کنتراست وابستگی قوی ولی به قطبش وابستگی ضعیف دارد. بیشینه انرژی یونها در بیشینه کنتراست، تا مقدار ۰٫۶MeV ثبت شده است.