سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا فولادوند – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه مازندران
مرتضی نقی پور – دانشیار دانشگاه مازندران
حسین محمدی دوستدار – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور بررسی تجربی مقاومت خمشی نهایی و شکل پذیری تیرهای بتن آرمه عادی و ترک خورده مقاوم سازی شده با استفاده از آرماتور خارجی غیر چسبیده۱۲ عدد تیر بتن آرمه در سه گروه چهارتایی در مقیاس کامل طراحی، ساخته و مورد آزمایش قرار گرفتند. تیرها پس از بارگذاری اولیه مقاوم سازی شده و مجدداً تا مرحله شکست کامل تحت بارگذاری قرار گرفتند. مقاوم سازی بصورت نصب آرماتورهای دو سر رزوه در طرفین تیر با کمک قوطی های انتهایی نگهدارنده در یک سیستم کاملاً مجزا از تیر صورت می گیرد. اگر چه تیرهای فوق دارای درصد بالای بار مرده بوده و در هنگام مقاوم سازی دارای ترک بوده و ارماتور داخلی ان تسلِْیم شده باشد نتایج آزمایشات نشان می دهد که این روش مقاوم سازی باعث افزایش مقاومت خمشی انها می شود. میزان افزایش مقاومت با مقدار آرماتور داخلی نسبت عکس دارد. همچنین مقایسه با نمونه های مرجع نشان می دهد شکل پذیری با میزان درصد بار مرده و درجه ترک خوردگی تیر نسبت عکس دارد. در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که این روش مقاوم سازی حتی با وجود بار مرده زیاد و درجه پیش بار گذاری و ترک خوردگی بالا، یک روش موثر جهت مقاوم سازی تیرهای بتن آرمه می باشد