سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی اردکانی – استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده ساخت و تولید
پژمان اصغری تهرانی – کارشناس شرکت فراسنجش صبا

چکیده:

در این مقاله منحنی های کالیبراسیون سنسورهای سیم داغ و فیلم داغ در نسبت های فراگرائی متفاوت، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج آزمایشات، نشان می دهد که برای یک نوع سنسور، منحنی های کالیبراسیون آن در دو نسبت فراگرمائی متفاوت، می توانند با اعمال ضریب تصحیح بر یکیدگر منطبق شوند. اما منحنی کالیبراسیون دو پراب از یک نوع که در نسبت فراگرمائی یکسانی، کالیبره شده اند را نمی توان بر هم منطبق کرد که علت آن تفاوت مشخصه های فیزیکی دو سنسور می باشد. همچنین مشاهده شد که انطباق منحنی های کالیبراسیون دو سنسور فیلم داغ و سیم داغ که در نسبت فراگرمائی یکسانی کالیبره شدند نیز امکان پذیر نمی باشد.