سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی حسینعلی پور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدتقی شروای تبار – استادیار گروه مکانیک دانشگاه تبریز – دانشکده فنی
جعفر غفو – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بروز پدیده کاویتاسیون در پمپ های سانتریفوژ اثرات نامطلوب بر روی عملکرد پمپ را به دنبال دارد. معیارهای اصلی تشخیص پدیده کاویتاسیون، افت عملکرد پمپ و مشاهده خوردگی بوسیله سیستم های لیزری است. معمولا نقطه ای که هد به میزان سه درصد افت می کند. بعنوان مبدا شروع کاویتاسیون در نظر گرفته می شود، اما ممکن است این پدیده در مرحله ای زودتر از سه درصد افت علکرد رخ دهد. درمقاله حاضر با استفاده از تکنیک اندازه گیری صدا و مشاهده حباب ها، نقطه شروع کاویتاسیون برای یک پمپ سانتریفوز بصورت تجربی تعیین شده است و با نقطه افت عملکرد پمپ مقایسه شده است. همچنین معیار صنعتی سه درصد افت عملکرد برای تشخیص شروع کاویتاسیون مورد ارزیابی قرار گرفته است.