سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قاسم بهفرشاد – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه
سید محمد نیما شجاعی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه
علیرضا اردوبازارچی – دانشجوی هوافضا ، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این مقاله به بررسی نتایج مربوط به تاثیر نیروهای آئرودینامیکی بر روی مدلی از یک اتومبیل مسابقه‌ای که در سرعتهای بالا حرکت می‌کنند، پرداخته شده است. در تحقیق فوق، نتایج بررسی مقادیر نیروهای آئرودینامیکی وارد شده بر روی اتومبیل با کلیه اجزاء و همچنین بررسی میزان تأثیر اجزاء مختلف نظیر بال جلوئی و بال عقب مطرح شده است. اساس کار این تحقیق بر مبنای انجام تستهای تجربی بر روی مدل در یک تونل باد زیر صوت از طریق اندازه‌گیری نیروهای پسا و برآ و همچنین انجام تستهای مشاهده جریان با استفاده از تافت بوده است. نتایج آزمایشهای انجام شده نشان می‌دهند که بال عقبی نقش بسیار مهمی در ایجاد پایداری و جلوگیری از لغزیدن عقب اتومبیل در سرپیچ‌ها بر اثر نیروی بزرگ جانب گرای وارد ایفا می‌کند. بال جلویی نیز با پایین نگه داشتن دماغه اتومبیل به مانورپذیری و هدایت بهتر و تغییر جهت حرکت سریع اتومبیل کمک می‌نماید.