سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
عباس مقسومی – کارشناس ابزار دقیق و سیستم های تحت فشار مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو
سیداحمد هاشمیان – کارشناس ابزار دقیق و سیستم های تحت فشار مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو

چکیده:

در این تحقیق ، هوادهی جریان بعد از دریچه های تحتانی مورد بررسی قرار گرفته است. طراحی این هواده ها بر مبنای انجام مطالعات بر روی مدل های فیزیکی و استفاده از روابط تجربی صورت می پذیرد. استفاده از تجربیات فوق که تابع شرایط آزمایشگاهی و مشخصات جریان ورودی و هندسه جریان می باشد قابل تعمیم به همه شرایط نبوده و لذا ارزیابی تکمیلی آنها بر اساس نتایج جدید باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی در سالهای اخیر کشور ایران با حجم گسترده ای از ساخت سدها و تاسیسات آبی و انجام مطالعات بر روی مدلهای فیزیکی این سدها در داخل کشور روبرو بوده است. لذا در این تحقیق نتایج حاصل از مطالعات انجام گرفته برروی تعدادی از هواده این سدها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در صورت نیاز آزمایش های اضافی جهت کسب اطلاعات تکمیلی انجام گرفته است.امید است اطلاعات حاصل از این تحقیق مورد استفاده طراحان این ابنیه قرار گیرد.