سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقاتی ستاره شناسی ،دانشگاه تبریز،تبریز
حبیب خوش سیما – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقاتی ستاره شناسی ،دانشگاه تبریز،تبریز
علی قنادزاده – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقاتی ستاره شناسی ،دانشگاه تبریز،تبریز
پیمان تجلی – دانشکده شیمی ، دانشگاه گیلان ،رشت

چکیده:

در این کار تجربی با استفاده از اندازه گیری الکترواپتیکی تغییرات فاز ایجاد شده بین دو مولفه پرتو عادی وپرتو غیر عادی در اثر اعمال میدان الکتریکی خارجی برای بلور مایع با ضریب دی الکتریک منفی Δ ε <0 بررسی شد . سپس نتایج بدست آمده برای تعیین زمان واهلش آزاد بردار راهنما در سلول هایی با آرایش عمودی بکار گرفته شد .. نتایج نشان می دهند که وابستگی پاسخ نوری بطور خطی متناسب با باز جهت یابی بردار راهنما است