سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حبیبی پارسا – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ،دانشکده مهندسی متالورژی و م
حامد مظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی متالور
سعید ناشرالاحکامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی متالور

چکیده:

آلیاژهای حافظه دار نیکل- تیتانیم (NiTi shape memory alloy) دسته ای از مواد هستند که به دلیل دارا بودن خواص حافظه داری و سوپر الستیسیته کاربردهای فراوانی در صنعت و پزشکی پیدا کرده اند. هدف از این پژوهش شبیه سازی فرآیند تولید سیم نیکل- تیتانیم به کمک تحلیل عددی بوسیله برنامه ای بر پایه روش اجزاء محدود (FEM) و مقایسه آن با عملیات تولید سیم بخ صورت تجربی می باشد. برای رسیدن به این منظور ابتدا شرایط هندسی نورد و کشش سیم مدلسازی گردید و مدل پلاستیسیته آلیاژ به عنوان الگوی سیلان ماده تعیین شد. شرایط مرزی و بارگذاری برای مسئله تعریف گردید و پس از حل، توزیع تنش و کرنش گره ای به عنوان عامل طراحی فرآیند بدست آمد. هم زمان با این شبیه سازی، عملیات نورد و کشش سیم به صورت تجربی بر روی آلیاژ نیکل- تیتانیم با ترکیب ۵۰/۳% at Ni صورت پذیرفت و با نتایج حاصل شبیه سازی مقایسه شد. با تطابق میان نتایج حاصل از شبیه سازی و نتایج تجربی، شرایط مناسب برای فرآیند تولید سیم نیکل- تیتانیم ارائه گردید.