سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن زارع‌آبادی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سیدحسین نوعی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدد خشنودی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین آتشی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

عملکرد مناسب یک مبادله کن لوله گرمایی به عوامل مختلفی از جمله افت فشار در مبادله کن بستگی دارد. در این تحقیق با ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی ترمو سیفونی به صورت تجربی وتئوری به بررسی افت فشار در مبادله کن گرمایی پرداخته و مقادیر تجربی با نتایج به دست آمده از روشهای مختلف مقایسه شده اند. با توجه به نتایج تجربی رابطه ای جدید برای محاسبه افت فشار در مبادله کن لوله گرمایی با پره های یکپارچه و آرایش هندسی خطی لوله ها ارائه شده است. رابطه فوق از متغیر های کمتری نسبت به سایر روابط بر خوردار بوده و برای این نوع مبادله کن گرمایی نتایج حاصله با مقادیر تجربی و سایر روشها از سازگاری مناسبی برخوردار می باشد.