سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی حاجیلوی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
حبیب آقاعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله رفتار توربین جریان شعاعی تک ورودی با قطر نوک روتور ۶۰/۴ میلی متر، در حالت دائمی مورد بررسی قرار می گیرد، مدلسازی یک بعدی توربین جریان شعاعی به منظور پیش بینی عملکرد توربین تک ورودی به انجام می گیرد. در این راستا معادلات به کار گرفته شده در مدلسازی یک بعدی و ضرایب تلفات مختلف که در توربین های تک ورودی به کارگرفته می شود ، مورد استفاده قرا رمی گیرد. در نهایت با استفاده از امکانات آزماشگاه توربوچارجر و انجام بررسی های تجربی ، نتایج تحلیلی به دست آمده مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف از انجام مطالعات تجربی به دست اوردن منحنی های مشخصه توربین می باشد. در واقع به دلیل پیچیدگی های الگوی جریان درون توربین، روش های تجربی مطمئن ترین راه برای این کار می باشد. نتایج بازده ایزنتروپیککل به استاتیک و پارامتر جرمی توربین تک ورودی بر حسب نسبت فشار کل به استاتیک که از دو روش تجربی وتحلیلی به دست آمده اند، تطابق و هماهنگی بسیار خوبی با هم دارند.