سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی وحدتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنع
محمد صدیقی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین خوش کیش – استادیار دانشکده فنی و مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در مقاله پیش رو، پدید ه برگشت فنری در فرآیند شکل دهی تدریجی ورق فلزی، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش، تأثیر پارامترهای موثر بر این پدیده همچون: اندازه گام عمودی ابزار، ضخامت ورق، قطر ابزار، نرخ پیشروی ابزار و سرعت دورانی اسپیندل تحقیق و بررسی شد. بدین منظور مجموعه ای از آزمایشات تجربی بر روی نمونه هایی از ورق Al1050 −O بر اساس اصول طرح و تحلیل آزمایشات، طراحی و اجرا شد. در ادامه با اجرای فرآیند شبیه سازی توسط نرم افزار المان محدود، تأثیر تغییرات پارامترهای تحت بررسی بر میزان برگشت فنری مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت نتایج حاصل از فرآیند شبیه سازی، نتایج حاصل از آزمایشات تجربی را مورد تأیید قرار داد.