سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صفیه قربانزاده – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت
الهام باورنگین – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت
مطهره عباسی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت
حمیدرضا مشایخی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

در این مقاله قصد داریم که حرکت نوسانی میرای ناشی از برخورد دو آهنربای بیضیگون را با استفاده از داده های تجربی و قوانین فیزیکی شبیه سازی نماییم .. در این فعالیت تحقیقی نیروی بین دو آهنربای بیضیگون برای فواصل مختلف جدایی بین آنها بصورت تجربی اندازه گیری شده و معادله نیرو- فاصله جدایی از طریق درونیابی داده های تجربی بدست آمد. با استفاده از قانون دوم نیوتن، معادله حرکت مکان- زمان یک آهنربا نسبت به دیگری از طریق حل معادله دیفرانسیل حاکم بر این حرکت و با اعمال دو شرط اولیه برای مکان و سرعت از طریق روش عددی با استفاده از نرم افزار متلب بدست آمده است. چونکه قسمت اعظم انرژی دو آهنربا در لحظه برخورد از دست می رود، شرط اولیه سرعت بعد از برخورد بصورت کسری از سرعت برخورد دو آهنربا در نظر گرفته شده است. با استفاده از این شبیه سازی می توان سرعت برخورد دو آهنربا را در لحظه برخورد و همچنین تعداد برخورد ها تعیین نمود.