سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین نریمانی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک
محمد صدیقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان شهرجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حامد عضدی دیلمی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک

چکیده:

از بلانک های تیلورجوش با ترکیب ضخامت های مختلف که با روشMIG جوشکاری شده اند در فرآیند کشش عمیق با قالب سنبه و ماتریس و سنبه و بالشتک لاستیکی (Rubber Pad Forming) ،جهت بررسی رفتار شکل دهی استفاده می شود. هدف از این تحقیق بررسی کمی تأثیر وجود بالشتک لاستیکی به جای ماتریس صلب بر روی جابجایی خط جوش و نیروی پرس جهت شکل دهی بلانک تیلورجوش می باشد. بدین منظور بلانک تیلورجوش از ضخامت های ۵/۰، ۸/۰ و ۱ میلی متر تحت آزمون دو محوری Erichsenمورد بررسی قرار می گیرند و نیروی به دست آمده در هر دو فرآیند سنبه وماتریس و سنبه و بالشتک لاستیکی با یکدیگر مقایسه می گردند و پس از انجام تحلیل های عددی اعتبار آزمون های عددی به دست می آید و جابجایی خط جوش به صورت تحلیل عددی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با استفاده از بالشتک لاستیکی به جای ماتریس صلب جابجایی خط جوش کاهش و نیروی پرس جهت شکل دهی بلانک افزایش می یابد.