سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یحیی عجب شیرچی – گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
مجید عباسعلی زاده – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

تکنیک EGR سرد و محل ورود آن به مانیفولد هوا که در این اواخر توسط برخی محققین جهت مهارکردن آلاینده NO پیشنهاد شده به عنوان پارامترهای مهم می توانند در بهبود خاصیت فیزیکی مخلوط درنظر گرفته شوند. لیکن جهت حذف ذرات ریز و استفاده بهینه از گونه های تشکیل دهنده گاز EGR و افزایش کارآیی آن در جهت کاهش آلاینده های موتور بویژه آلاینده EGR, NO تمیز (تصفیه شده) در موتور پیکان کاربوراتوری ۱۶۰۰cc ساخت کارخانه ایران خودرو مورد بررسی قرار گرفت. داده های تجربی بر اساس استاندارد ۱۸ مد اروپا نشان دادند که اگر گاز EGR بعد از شدن از دو نقطه متفاوت مانیفولد هوا به مخلوط سوخت و هوا اضافه شود ضمن جلوگیری از مسدود شدن لوله های مدار EGR، باعث آلاینده های No, CO, UHC و bsfc نسبت به موتور پایه به ترتیب به میزان ۵/۹، ۱۲/۶، ۵۹ و ۸/۸ درصد، مقدار کاهش توان با همان مقدار و شرایط EGR بر اساس استاندارد دین ۷۰۰۲۰ در شرایط full-load و سرعت ۲۵۰۰rpm حدود ۲/۲ درصد می باشد.