سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد عرب اول – سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان س رب
محمدعلی ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

بهب منظور بررسی تجزیه به مولفه های اصلی بر روی علمرکد اجزا عملکرد و خصوصیات کیفی ارقام کلزا در تاریخ کاشت های مختلف آزمایشی در سال زراعی ۸۰-۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سیستان به اجرا درآمد این آزمایش با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصافدی با چهار تکرار انجام شد.