سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیررضا طلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهواز
سهند جرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدمهدی مهربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهواز
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

متانول در غلظتهای بالا ماده ای است سمی که در پسابهای کارخانجات مختلف یافت می شود . متانول در غلظتهای پایین به سادگی توسط سیستم های زیستی تجزیه می گردد ولی در غلظتهای بالا خاصیت میکروب کشی دارد. در این مطالعه با کمک یک سیستم نیمه پیوسته هوازی با رشد معلق متانول در غلظتهای مختلف مورد تجزیه قرار گرفت . در مراحل مختلف این مطالعه از ۴غلظت متفاوت متانول استفاده شد که COD ناشی از آن عبارت بودند از ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر، ۲۲۰۰ میلی گرم در لیتر، ۳۱۰۰ میلی گرم در لیتر و در نهایت ۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر که بازده حذف آنها به ترتیب ۶۳ ، ۸۶ ، ۸۹ و ۹۳ درصد می باشد.