سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محسن استادحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد،
احمد غضنفری مقدم – استاد بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
پسته در مناطق خشک و نیمه خشک گرم روییده و هر سال مورد هرس قرار می گیرند که ضایعات زیادی تولید شده و پتانسیل مناسبی برای تولید سوخت های زیست تجدید پذیر دارند. در این پژوهش، برگ و چوب پسته به منظور تولید سوخت های زیستی جامد و گاز مورد تجزیه حرارتی قرار گرفت. فرآیند تجزیه حرارتیدر سطوح دمایی ۳۵۰ تا ۵۰۰درجه سانتی گراد با فواصل دمایی ۵۰ درجه و با زمان ماند ۳۰ دقیقهانجام شد.نتایج حاصل از آنالیز عنصری، میزان ارزش حرارتی بالا و پایین برای برگ پسته به ترتیب ۰۵/۳۱ و ۸۵/۲۹ مگاژول بر کیلوگرم و برای چوب به ترتیب ۶۸/۳۱ و ۳۵/۳۰ مگاژول بر کیلوگرم به دست آمد که نشان می دهد انرژی آزاد شده از چوب در اثر واکنش کامل با اکسیژن بیشتر از برگ می باشد. نتایج نشان داد که تجزیه حرارتی چوب به طور قابل ملاحظه ای سریع تر از برگ آن رخ داده است.نتایج آزمایش های تجزیه پذیری نشان داد که تجزیه پودر چوب در مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه صورت می گیرد و ۳۰% زغال بدست می آید در حالیکه زمان تجزیه پذیری پودر برگ بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه و مقدار زغال بدست آمده از تقریبا ۴۰% می باشد.