سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا قلمیران – دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
محمدرضا ناجی – کارشناس ارشد
سید عطاالله سیادت – دانشگاه شهید چمران اهواز
قدرت فتحی – دانشگاه شهید چمران

چکیده:

به منظور ارزیابی شاخص های رشد همراه با زمینه اهای فیزیولوژیکی و بدست آوردن معادله های تولید مواد فتوسنتزی و بیان تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی رشد رویشی و زایشی در گیاه ماش در شرایط منطقه آتی شمال خوزستان آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب آماری بلوک های کامل تصادفدی در چهار تکرار در سال اجرا گردید.