سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین احمد پور – امور تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
پرویز دست نشان – بهره برداری واحد پلی اتیلن سبک مجتمع پتروشیمی بندر امام
ابراهیم ابراهیمی – بهره برداری واحد پلی اتیلن سبک مجتمع پتروشیمی بندر امام
فاضل واتور – بهره برداری واحد پلی اتیلن سبک مجتمع پتروشیمی بندر امام

چکیده:

یکی ازمهمترین اجزای تشکیل دهنده سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست QHSE مبحث ارزیابی خطرات به منظور اتخاذتصمیم درخصوص چگونگی حذف ویاکاهش اثرات آن میباشد رویه های مختلفی به منظور انجام کاروجود دارد که برخی ازآنها عبارتنداز:فرایند تجزیه و تحلیل خطرات، ارزیابی کمی خطرات، ارزیابی خطرات شغلی و بازرسی ها، ارگونومی، مدیریت تغییروغیره . دراین مقاله سعی شده است بطور خلاصه به تکنیک فرایند تجزیه و تحلیل خطرات PHA که بعنوان یکیا زدقیقترین و موثرترین روشهای ارزیابی خطرمی باشدپرداخته شود