سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا سهرابی – شرکت توانیر ایران

چکیده:

در این مقاله سعی کرده ایم تا روشی را برای محاسبه و یا به عبارتی پیش ب ینی شاخص های هزی نه، قابل یت اطمینان و جداول تعمیراتی برای ۱۰ سال آینده سیستم تولید کشور ارائه نماییم در حقیقت این مقاله ما حصل یکسال و اندی کار مستمر در این زمینه در شرکت توان یر می باشد . پر واضح است که دانستن شاخص های اشاره شده در بالا در برنامه ریزی برای آینده سیستم تولید و اصلاحات آن بسیار حیاتی می باشد . در امر بررسی از نرم افزاری به نام ICARUS (A model for Investigating Cost and Reliability in Utility System)کمک گرفته ایم.
عمده ورودی های برنامه شامل ظرفیت تولید،نرخ خروج اضطراری، متوسط زمان تعمیرات، هزینه های ثابت و مت غیر تعمیرات و بهره برداریواحدهای نیروگاهی ومشخص های بار سیستم می باشند . در تعیین و محاسبه هر یک از ورودی های برنامه به تنهایی فعالیت های زیاد و مستمری انجام شده است به عنوان مثال برای محاسبه نرخ خروج اضطراری واحدها برنامه کامپیوتری مجزایی تهیه شده است که این برنامه خود برای محاسبه نرخ خروج ا ضطراری واحدها از اطلاعات ۱۰ ساله سوابق نیروگاهی به عنوان ورودی سود می برد .
نهایتاً خروجی های برنامه اصلی که از زوایای مختلف قابل ارزیابی می باشد بشرح زیر می باشند :
− شاخص های احتمال قطع بار
− جدول بهینه تعمیرات واحدها
− ظرفیت ذخیره مورد نیاز جهت برآورد ملاک قابلیت اطمینان مورد نظر
− هزینه ها و میزان انرژی مورد انتظار
در ادامه در بخش های بعدی مقاله به بررسی دقیق تر این پارامترها خواهیم پرداخت