سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین عزیزپور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
سید یعقوب صادقیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
قاسم کریم زاده – دانشکده کشاورزیدانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بیماری ها یکی از مهمترین عوامل هستند که باعث کاهش کمیت و کیفیت چغندرقند می گردند. بیماری گال زگیلی ناشی از قارچ Erouphelyctis leproidts در منطقه شمال خوزستان بر روی چغندرقند حائز اهمیت می باشد تعیین ترکیب پذیری عمومی GCA ترکیب پذیری خصوصی SCA و همچنین نوع عمل ژ« مقاومت به این بیماری از اهداف این تحقیق می باشد.