سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مرجوی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

افزایش مواد آلی به هر شکل در خاکهای زراعی نه تنها نگران کننده نمی باشد بلکه باید سرلوحۀ کار هر کشاورزی قرار گیرد. آنچه باعث نگرانی است اضافه شدن بعضی از عناصر سنگین توسط این گونه کودهای آلی است که دست ساخته بشر می باشد. از آنجایی که کودهای لجن فاضلاب و کمپوست زباله های شهری، ترکیبی ناهمگن می باشند احتمال وجود عناصر سنگین در خود را هرچند که ناچیز باشند دوچندان می کنند لذا تجمع بعضی از این عناصر درخاک و گیاه طی دوسال متوالی عرضه این گونه کودها در تحقیق حاضر بررسی گردید. هدف این مطالعه عبارتند از: ۱- تعیین میزان عناصر سنگین در کودهای کمپوست شهری و لجن فاضلاب انسانی، ۲- بررسی اثرات تجمعی آنها در خاک و گیاه