سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صالح آزاد شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی- اکولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی احمدی مقدم – دکترای علوم گیاهی از دانشگاه شفلید انگلستن عضو هیئت علمی بخش زیست شنا
فرزین ناصری – دکترای جنگلداری از دانشگاه تهارن، عضو هیئت علمی مرکز بین الملل علوم
عصمت اسماعیل زاده – پژوهشگر امور تحقیق و توسعه مس سرچشمه

چکیده:

حضور اغلیت های بالای فلزات سنگین به طور طبیعی یا توسط فعالیت های انسانی باعث آلودگی محیط زیست می شود. استفاده از گیهان مناسب برای خاک های الوده به چنین فلزاتی در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و فنون آلایش زدایی با شناسایی ظرفیت های جدید گونه های گیاهی جدید در حال توسعه می باشد. برای گیاهان بومی که در خاک های با مقادیر بیش از معمول فلز می باشند، تحمل فلز یک ویژگی مهم به شمار می رود. مجتمع مس سرچشمه یکی از بزرگترین مراکز صنعتی معدنی در ایران می باشد که مقدار فلزات سنگین در خاک های مناطق اطراف آن به طور طبیعی بیش از مناطق فاقد فعالیت معدنی می باشد. در این راستا گیاه درمنه با نام علمی Artemisia aucheri که یک گیاه مرتعی مهم با گسترش زیاد در منطقه مورد مطالعه می باشد، به عنوان گیاه نشانگر جهت بررسی میزان تجمع فلزات سنگین مس، روی و سرب مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه برداری از ریشه، بخش هوایی گیاه و خاک اطراف ریشه ر فصل بهار سال ۱۳۸۶ در ۱۰ ایستگاه در اطراف مجتمع سرچشمه و یک ایستگاه در منطقه ماهان کرمان به عنوان شاهد انجام گرفت.نتایج حاصل تجمع قابل توجهی از فلزات سنگین مسریال روی و سرب را ر بخش های مختلف گیاهان منطقه سرچشمه نسبت به منطقه شاهد نشان می دهد . تفاوت میزان فلزات سنگین در خاک هم نسبت به منطقه بالا می باشد.