سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید خرقانی – استادیار دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور – گروه مهندسی آب

چکیده:

تجمع تغییر شکلهای بزرگ پدیده ای است که در بسیاری از مواد ظاهر می گردد این تجمع در یک میدان تغییر شکل همگن ناگهان سطحی را بعنوان سطح برش و یا سطح پلاستیک تشکیل می دهد که در این سطح پس از تشکیل، شاهد تغییرشکلهای بسیار بزرگتری از قسمتهای دیگر ماده خواهیم بود. در آزمایشگاه در جریان آزمایشهای پایه ای مانند آزمایش سه محوری که همیشه با فرض همگن بودن ماده چه از لحاظ تغییر شکل و چه از لحاظ تنش ها صورت می پذیرند این سطح،تنش اصلی حداکثر را با زاویه ای خاص قطع می نماید و ماده را از حالت همگن خارج می سازد.همین شرایط در محاسبات نیز در تشکیل نقاط و یا سطح پلاستیک قابل مشاهده است. این مقاله سعی در بررسی این پدیده در آزمایش سه محوری خاک نموده است تا با بررسی این پدیده بتوان روشهای مناسبی جهت اصلاح روش آزمایش وخصوصاً توصیه روشهای مناسبی جهت تشخیص اشتباهات و تصحیح آنها در این آزمایش پایه ای پرداخت.