سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران رضائی توابع – کارشناس ارشد گروه مطالعات منابع طبیعی مرکز تحقیقات بین المللی همزیس
غلامرضا رفیعی – استادیار گروه شیلات و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
لیلا طاهری آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریای

چکیده:

دو تفریخ‌گاه تخم ماهی قزل آلا با شرایط یکسان به عنوان واحد‌های آزمایش در نظر گرفته شدند؛ در یکی از تفریخ‌گاه‌ها (اصلی) حدود ۶۰۰۰۰ تخم لقاح‌یافته ماهی قزل آلای رنگین کمان وارد شد، در حالیکه به تفریخ‌گاه شاهد هیچ تخمی وارد نشد. سپس هر هفته از تخم‌های داخل تفریخ‌گاه اصلی و آب ورودی و خروجی هر دو تفریخ‌گاه نمونه‌برداری و تغییرات فلزات سنگین آهن و منگنز در آنها اندازه‌گیری شد. درصد میزان تغییرات عناصر مورد مطالعه در وزن خشک هر عدد تخم به ترتیب در مراحل نمونه برداری اول تا پنجم مربوط به منگنز ۶-۱۰×۱۹±۶-۱۰×۱۸۳، ۶-۱۰×۱۷±۶-۱۰×۲۹۸، ۶-۱۰×۱۷±۶-۱۰×۳۷۵، ۶-۱۰×۱۵±۶-۱۰×۳۸۵ و ۶-۱۰×۱۶±۶-۱۰×۳۸۹ آهن ۵-۱۰×۱۶±۵-۱۰×۳۷۹، ۵-۱۰×۲۱±۵-۱۰×۴۴۸، ۵-۱۰×۲۳±۵-۱۰×۴۹۲، ۵-۱۰×۱۲±۵-۱۰×۵۸۶ و ۵-۱۰×۱۱±۵-۱۰×۶۲۶ بود. داده‌های بدست آمده نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین درصد غلظت عناصر مورد مطالعه در وزن خشک تخم در مراحل مختلف تفریخ تخم وجود دارد (۰۵/۰P<). نتایج این پژوهش نشان داد که میزان فلزات سنگینمورد مطالعه در وزن خشک تخم ماهی قزل‌آلا در مراحل مختلف دوره تفریخ بصورت افزایشی در طول دوره تغییر می‌کند.