سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهاره تنهائی – دانشگاه سیستان و بلوچستان،گروه مهندسی شیمی
مرتضی زیودار – دانشگاه سیستان و بلوچستان،گروه مهندسی شیمی
مسعود حق شناس فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا،گروه مهندسی شیمی
علی آیتی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق پارامترهایی چون تجمع مایع ، افت فشار خشک و افت فشار دو فازی به کمک آنالیز CFD برای چهار نوع آکنه ساختار یافته Mellapak 250Y ، Gempak 1A ،Flexipak 1Y و Mellapak 250X محاسبه گردیده است. جهت تعیین افت فشار خشک یک مدل سه بعدی و برای محاسبات دو فازی یک مدل دو بعدی در نظر گرفته شد. نتایج تجمع مایع و افت فشار خشک حاصل از شبیه سازی CFD برای محاسبه افت فشار دو فازی بکار گرفته شده اند. با توجه به نتایج بدست آمده دراین تحقیق مقدار متوسط ضخامت فیلم مایع در ناحیه زیر انباشتگی برای آکنه های Gempak 1A ،Flexipak 1Y ،Mellapak 250Y و Mellapak 250X به ترتیب ۰/۳۲۴ ، ۰/۱۰۲۸ ، ۰/۳۴ و ۰/۳۲۳۲ میلیمتر و مقدار متوسط تجمع مایع دراین ناحیه برای آکنه های مذکور به ترتیب ۷/۶۲% ، ۴/۲۴% ، ۳/۷۷ و ۷/۵۵% است. بطور کلی مطابقت خوبی بین داده های آزمایشگاهی و نتایج بدست آمده در این تحقیق وجود دارد بطوریکه می توان نشان داد که مدلهای ارائه شده در این تحقیق می توانند بخوبی برای پیشگویی پارامترهای هیدرودینامیکی در آکنه های ساختار یافته بکار روند.