سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی خراسانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، بخش کشاورزی هسته ای، گرو
میراحمد موسوی شلمانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، بخش کشاورزی هسته ای، گرو
رایحه میرخانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، بخش کشاورزی هسته ای، گرو
سعدا… تیموری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، بخش کشاورزی هسته ای، گرو

چکیده:

چغندر قند به مقدار و زمان مصرف ازت حساسیتی ویژه دارد . این گیاه برای تولید ریشه های بزرگ، نیاز به مقدار زیادی از این عنصر دارد . منتها جذب بیش از حد ازت، کاهش قند و کیفیت شیره را سبب می شود . در این راستا برای تولید با عملکرد و کیفیت مطلوب حفظ تعادل عنصر غذایی در خاک ضروری می باشد . مصرف کود ازتی در بالا بردن عملکرد چغندرقند باید به نحوی باشد، که میزان نیترات باقیمانده در خاک از حد بحرانی آن تجاوز ننماید، چون زیادی آن از طریق خاک وارد منابع آبی شده و باعث آلودگی می گردد . در اثر آلودگی خاک و آب نهایتاً نیترات از طریق تغذیه وارد بدن انسان شده و موجب بیماری مت هموگلوبینمیا که یک نوع بیماری خونی می باشد می گردد (۱) هدف از این تحقیق مقایسه سیستمهای مختلف آبیاری وکود دهی جهت جلوگیری از تجمع نیترات اضافی در خاک، استفاده بهینه از ازت مورد نیاز گیاه چغندرقند با حفظ تعادل عناصر غذایی خاک و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و در نهایت ارائه توصیه مناسب سیستم آبیاری برای زراعت چغندر قند با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه می باشد .