سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی عباس زاده – کارشناس مسئول تغذیه گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
رامین ظریفیان سبحانی – کارشناس سبزی و صیفی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

با توجه به اثرات چشمگیری که ازت بر روی رشد رویشی گیاهان خصوصا" سبزی و صیفی جات دارد.. نیترات در سیستم گوارشی انسان با یک نوع از اسید های آمینه ترکیب و تبدیل به نیتروزآمین که یک ماده سرطان زا است می شود.در این بررسی تجمع نیترات در محصول گوجه فرنگی در مزارعاستان خراسان رضوی شامل شهرستانهای مشهد، نیشابور، کاشمر، تربت جام، فریمان، چناران، درگز،خواف ،تایباد،سرخس ،خلیل آباد و گناباد انجام شده است.. نمونه ها از مزارع تهیه و جهت آنالیز به آزمایشگاه خاکشناسی ارسال و درنهایت نتایج حاصله با حدود مجاز نیترات محصول گوجه فرنگی و میزان مصرف کود ازته مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت ،نتایج حکایت از آن دارد کهدر مزارعی که مصرف کود ازته در حد متعارف و مطابق با نیاز واقعی و آزمون خاک مصرف شده است تجمع نیترات خیلی کم عموما" کمتر از ۱۵۰ و مزارعی که مصرف کود ازته بیشتر از ۴۰۰ کیلو گرم بوده تجمع نینرات تا چند برابر افزایش نشان می دهد. کمترین میزان نیترات تحمع یافته در میوه تازه۵۴ ( با مصرف ۲۵۰ کیلو گرم کود اوره) بیشترین آن ۴۸۷ میلی گرم بر کیلوگرم(با مصرف ۴۵۰ کیلو گرم کود اوره) گزارش شده است. که عموماً میزان نیترات بیشتر از حدمجاز می باشد. نتایج حکایت از آن داده که تجمع نیترات در گوجه فرنگی مزارع استان خراسان رضوی نسبتا" زیاد و از این نظر کیفیت گوجه فرنگی تولیدی جهت مصرف با محدودیت مواجه است.که گزارش تفصیلی آن به شرح این مقاله ارائه می گردد.