سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کورش کمالی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
محمود عرب خدری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

به منظور بررسی نکات قابل توجه و شناخت مسائل و مشکلات موجود در اجرای طرح های تحقیقاتی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات خاک، لزوم توجه به روش کار، عملکرد و نتایج حاصله در تحقیقات اجرا شده پیشین ضروری به نظر میرسد. به دنبال احداث ایستگاه های تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی پخش سیلاب بر آبخوان ها درسطح کشور، رفتار سنجی و پایش عوامل مختلف از جمله پایش خصوصیات خاک نیز در دستور کار قرار گرفته است. بررسی سوابق موجود نشان میدهد که در طی سال های گذشته درنقاط مختلف کشور طرح های تقحیقاتی مرتبط با موضوع اجرا شده و یا در دست اجرا می باشد. بررسی نتایج این طرح ها نشان دهنده بهبود کیفیت برخی ازخواص فیزیکی و شیمیایی خاک، افزایش برخی عناصر ودر نتیجه افزایش حاصلخیزی خاک و ایجاد شرایط مناسب برای رشد گیاهان مرتعی و نهال هایکاشته شده می باشد. در این نوشتار با بررسی منابع مختلف داخلی وخارجیو در نظر گرفتن شاخص هایی همچون مدت زمان اجرای طرح، تعداد دفعات سیلگیری، محل ها، شیوه و عمق نمونه برداری، برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مورد ارزیابی و میزان دستیابی به هدف مورد توجه قرار گرفته است.