سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ایمان کاردان – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی صدیقی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ابتدا برای مدل کردن نفوذ در سازه های ساندویچی از رابطه میر، و برای بارگذاری سه نقطه ای تیر ساندویچی از تئوری کلاسیک خمش آلن استفاده شده و با استفاده از این روابط و انجام آزمایش های مربوطه سختی تماسی و خمشی تیر محاسبه گردیده است.در انتها، نتایج حاصل از آزمایش های ضربه(انجام شده با دستگاه سقوط آزاد وزنه)با نتایج تئوری حاصل از روش تعادل انرژی و نتایج نرم افزار المان مقایسه شده است.