سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل اژدرپور – دانشگاه تربیت مدرس
حسن اصیلیان –

چکیده:

در جوامع امروزی همزمان با افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژی ، آلودگی هوا به معضلی جدی تبدیل شده است که هر ساله باعث بیماری یا مرگ و میر تعداد زیادی از افراد می شود. اندازه گیری غلظت آلاینده های هواو تحلیل این مقادیر گامی موثر در جهت جلویگری از مشکلات مذکور می باشد. در این تحقیق آمار سال ۱۳۸۴ مربوط به آلاینده های شاخص آلودگی هوای شهر تهران شامل مونوکسید کربن، ذرات معلق، ازن ، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد و هیدروکربنها از طریق سازمان محیط زیست تهیه ومورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ایستگاه های پایش شامل میدان آزادی، بهمن، سرخه حصار، تجریش و ویلا بود. نتایج نشان می دهد مونوکسید کربن و ذرات معلق بعنوان آلاینده شاخص اندیکس آلودگی هوا مطرح بوده است که میدان آزادی دارای آلودگی بیشتری نسبتبه سایر نقاط است. همچنین مقدار ازن با اکسید نیتروژن رابطه معکوس دارد و بیشترین مقدار آلودگی در ماه آذر و آلاینده مربوط به آن مونوکسید کربن می باشد که یکی از دلایل آن پدیده اینورژن و همچنین عدم کارکرد مناسب وسایل نقلیه در هوای سرد می باشد (دانشگاه تربیت مدرس)