سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عطاءاله عباسی – کارشناسی مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات ، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانش

چکیده:

در جهان امروز یک سوم از انرژی صرف استفاده از وسایل گرمایش و سرمایش می شود. بنا به برآورد سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ، سهم مصرف سوخت در ساختمانها حدود ۳۸% از مصرف کل سوخت کشور می باشد. در این میان انتخاب بهینه عایق حرارتی در جداره های ساختمانی ، از نظر سرمایه گذاری و بازدهی اقتصادی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.باتوجه به وجود تنوع اقالیم آب و هوایی در ایران، جداره مناسب ساختمان باید با دقت تعیین شده و پیشنهاد تنها یک نوع جداره برای همه مناطق اقلیمی منطقی نیست. در این مقاله سعی بر این است که با استفاده از اطلاعات و مشخصات یک منطقه و نیز نرم افزار OPAQUE ، بهینه عایق حرارتی را پیدا کرد. بهینه عایق حرارتی یعنی ، حداقل ضخامت عایق و بهترین محل قرار گیری عایق در جدار ساختمانی که موجب بیشترین کاهش در بار حرارتی عبوری از جداره ساختمانی می شود.