سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان کوثری نیا – دانشجوی دکترای رشته مهندسی مکانیک
یونس علیزاده – استادیار رشته مهندسی مکانیک

چکیده:

ناهمسانگردی یکی از ویژگیهای مهم ورق فلزی است که در برخی از حالتهای شکل دهی، تاثیر قابل توجهی بر روی نتایج فرآیند می گذارد. اثرات ناهمسانگردی وابستگی زیادی به فرآیندهای شکل دهی مختلف دارد. به منظور بهره گیری از ناهمسانگردی برای بهبود فرآیندهای شکل دهی و دستیابی به قطعات بهتر، هر یک از فرآیندهای شکل دهی نیازمند رفتارناهمسانگردی متفاوتی برای سازگاری با خود دارند. دلایل اینکه چرا مشخصه های بنیادین تغییر شکل به ناهمسانگردی ورق وابسته است در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، کاربردهای ناهمسانگردی که رفتار ناهمسانگردی را با عیوب اصلی شکل دهی در فرآیندهای مختلف ورق فلزی ترکیب می کند، مورد بحث قرار می گیرد. تحلیل نتایج سبب به دست آمدن قاعده ای بنیادین برای تولید شده تا خواص ناهمسانگردی را برای هر فرآیند شکل دهی انتخاب کرد