سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سورانی – کارشناس ارشد فیزیک پلاسما صنایع هوا – فضا
ابوالفضل جمعگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوا – فضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیر . سازمان صن

چکیده:

تکنیک FMEA یکی از رایج ترین و مؤثرترین روش های آنـالیز مـدهای خرابـی و اثـرات آن هـا مـی باشـد . ایـن تکنیک دارای مزایای بیشماری است که شـاید مهمتـرین آن هـا ارائـه روشـی سیـستماتیک و پویـا بـرای تعیـین و اولویت بندی مدهای خرابی براساس یک فاکتور کمی است . این تکنیک علیرغم تمام مزایایی کـه دارد در عمـل دارای معایبی است که دراین مقاله به بررسی و تحلیل این معایب پرداخته شده و پیشنهادهایی در جهـت بهبـود آن ارائه گردیده است .