سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر شمسی سربند – دانشجوی کارشناسی ارشد . دانشگاه مازندران
سیدجمال حسینی پور – استاد یار. دانشگاه مازندران
محمد بخشی جویباری – دانشیار. دانشگاه مازندران
علی جباری – دانشجوی دکترا . دانشگاه مازندران

چکیده:

در این پژوهش حد بالایی فشار در کشش عمیق هیدرو دینامیکی مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظوردرابتدا با توجه به مقدار تنش کششی در دیواره فنجان که دراثر شکل دهی به وجود می آید، معادله حد بالایی فشار بدست آمده. سپس معادله حاصل با نتایج تجربی مقایسه شده، ودر انتها اثرپارامترها مختلف مانند سرعت سنبه، ضریب ویسکوزیته سیال، ضریب کشش، ضریب اصطکاک بین ورق و ورق گیر برروی حد بالایی فشارمورد بررسی قرارگرفته است. نمودارها نشان می دهند، که نتایج حاصل از این تئوری با نتایج تجربی تطابق خوبی دارد