سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریبرز ناطق الهی – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سروش قدس – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

جهت بررسی تحلیلی ساختمانهای بنایی و همچنین ارزیابی تاثیر روشهای مقاوم سازی بر آنها از روابط ساده تحلیلی نمی توان استفاده نمود و بکارگیری روشهای عددی اجتناب ناپذیر می باشد . در این پژوهش جهت ارزیابی رفتار دیوار آجری غیر مسلح مدلسازی دیوار آجری ساده با استفاده از نرم افزار المان محدود ANSYS انجام گرفته و برای اطمینان از صحت مدلسازی، از نتایج تست آزمایشگاهی برای کالیبراسیون مدل استفاده شده است.