سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

واحد قیاسی – کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ، دانشگاه آزاد تهران مرکزی
محمدصادق روحانی منش – دکترای عمران ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
سهیل قره – عضو هیات علمی پزوهشکده سوانح طبیعی و دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه ع

چکیده:

مترو یکی از سازه های زیرزمینی است که با وجود شباهت فراوانی که با تونلهای کوهستانی دارد، بدلیل داشتن یک سری شرایط، نیازمند بررسی دقیقتر و در نظر قرار دادن شرایط خاص و ویژه ای می باشد .
به عنوان مثال، متروها در شهرهای پرجمعیت برای حل مشکل ترافیک ساخته می شوند و معمولاً از زیر مراکز عمده تجاری و اقتصادی شهرها عبور می کنند . لذا در صورت آسیب دیدن آنها، خطرات اقتصادی و جانی فراوانی ایجاد می شود و یا اینکه به دلیل اینکه تونلها و ایستگاههای مترو، در عمق زیادی ساخته نمی شوند، لذا علاوه بر شرایط حاکم بر سازه های زیرزمینی، اثرات وارد بر سازه های سطحی نیز باید در آنها در نظر گرفته شود . به علاوه به دلیل اینکه شهرها معمولاً در مکانهای مسطح و آبرفت ها بنا می شوند، لذا این گونه سازه ها نیز، به ناچار در لایه های رسوبی منفصل ساخته می شود که شرایط خاصی را بر این سازه ها حاکم می سازد . لازم به ذکر است، در ایستگاهها و نیز قسمتهایی که چند تونل به هم می رسند، معمولاً نیاز به فضاهای با دهانه بزرگ وجود دارد که این خود آسیب پذیری این سازه ها را افزایش میدهد و بحث اندر کنش تونل و سازه ها مجاور در تونلهای مترو مطرح می شود . با توجه به موارد ذکر شده، معلوم می شود که بررسی آسیب پذیری و نیز تحلیل و طراحی لرزه ای تونلهای مترو و ایستگاههای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد