سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرنوش اطمینان مقدم – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی ، شرکت مهندسی طرح و

چکیده:

سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت از جمله صنعت ساختمان ، دارای موارد مبهم و ناشناخته فراوانی است . این گونه موارد که به نام عدم قطعیت نامیده میشوند ، می توا نند نتیجه کار را گاهی به بهتر و گاهی به بدتر از آنچه پیش بینی شده است ، تغییر دهند .در گذشته ، مدیران با استفاده از تجربیات خود درصد ی از هزینه وزمان را برای ریسک و فرصت در نظر می گرفتند اما امروزه روشهایی جهت بررسی دقیق تر موارد ناشناخته وجود دارد.در این مقاله شناسایی موارد عدم قطعیت در پروژه های ساختمانی انجام می گیرد ، سپس مواردی که بر روی سود پیمانکار اثر میگذارند جدا شده ، با استفاده از نمودار توزیع احتمالات تحلیل می شوند تا الگویی جهت ارزیابی هزینه ها و درآمدهای پیمانکار ارائه گردد . این کار با تعیین ارتباط ریاضی بین هر یک از عدم قطعیت ها – که به شکل متغیر ظاهر می شوند – با هزینه انجام میگیرد . این نوشتار برای رویارویی آگاهانه پیمانکاران ساختمانی با ریسک و تبدیل آن به فرصت ارائه می گردد .