سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رسول فرامرزی اصفهانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
رسول کلباسی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ایمان کیانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
حسین سوداوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در مطالعه حاضر تحلیل تئوری فرایند هیدروفرمینگ لوله جهت تخمین پارامترهای حاکم در فرایند مانند فشار داخلی و نیروی محوری مورد بررسی قرار گرفته شده است. با ساده سازی روابط حاکم بر جدار نازک و جدار ضخیم و تئوری ون مایسز، مقادیر فشار داخلی و نیروی محوری استخراج گردید . به منظور اعتبار سنجی قالب هیدروفرمینگی برای ساخت قطعه مورد نظر طراحی و مجموعه ای نیز بعنوان سیستم نگهدارنده قالب و ابزار ساخته شد.قالب تهیه شده توسط مجموعه تست با توجه به نتایج حاصل از تحلیل تئوری، در فشارهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفت و نمونه نهایی لوله با موفقیت شاخته شد.